0

gediz büyük menderes ve küçük menderes nehirleri ege bölgesinde dolanarak ege denizine dökülür

0

gediz, büyük menderes ve küçük menderes nehirleri ülkemizde kırıklı dağ yapısının yaygın olarak görüldüğü graben ovaları dediğimiz ovalarda akan ege bölge'mizin nehirleridir.

0

gediz, küçük menders, büyük menderes gibi akarsular ege bölgesinde yer alırlar.aynı zamanda ege ovalarında sulamada da faydalanılıyor.

0

bu akarsular ege bölgemizde yer almaktadır.

0

tahminlerine göre bahsettiğiniz göller marmara bölgesi'nde yer alan göllerden dir.