0

tarih hocamız tarıh kıtaplarındakı bılgılerın tamamen gercek olmadıgını tarıhın net bılgısı bulanmadıgını soylerdi

0

eskilerden kalma yapıtlar ve eserler üzerine yazılan yazılar ve o dönemde kaleme alınmış dönemi anlatan bozulmadan bugüne ulaşabilen tarihi eserler ışığında öğrenilen bilgiler harici çoğunlukla efsaneler, rivayetlere dayanır ve çoğunluğu elbette doğal olarak bozulmaya uğramıştır. fakat osmanlı döneminde yaşananları padişahların özellikle ülkü ve düşüncelerini oğul ve torunlarına aktarmak için sürekli yazılı belgeler hazırladıkları da bir gerçektir. bu belgeler üzerine kopuk kısımlar çoğunlukla o zamanın şartlarını göz önüne alarak tahmin yürütülerek de tamamlandığını düşünmüyor değilim. bunları kötüye kullanan insanlar da illa ki olmuş, bir takım olaylar örtbas edilmiş gizlenmiş de olabilir kimbilir. tarihi olaylar tekrarlanamaz. bir anda olur ve biterler. o yüzden bugün koşullarına değil yaşandığı zamanın şartlarına göre değerlendirilirler. tarihte meydana gelen her olayın oluşumuna siyasi, ekonomik, coğrafi, kültürel etkenler etki ederler. tarihi olayların değerlendirilmesi başlı başına bir bilim olarak kabul edildiğine göre elbette tarihteki olayların bir takım kişiler tarafından yorumlandığı sonucunu görüyoruz. bu tarihte olaylara farklı bakış açılarının olduğunun da kanıtıdır. geçmişin herkese yansıma şekli farklıdır. bu yüzden kişisel yorumlara dayanıp yorumların farklılık gösterdiğini de tahmin ederiz. hatta duygusal yaklaşımlar dahi inanç faktörü ile söz konusudur. bu yüzden tarih kesin bilgilerden oluşmaz. nitekim araştırmalar yeni belgeler ve kanıtlar ortaya çıkardıkca öğrenilen bilgiler değişebilir, yenileri eklenebilir. fakat tarih araştırmalarında en önemli kıstas tarih yazıcılığıdır. hikayeci, öğretici, kronik, sosyal ve araştırmacı tarih yazıcılığı çeşitleri vardır. 5n 1k kuralından sık sık faydalanılır. hikaye yoluyla anlatmak efsanelere yer verir ve zamanla değişime uğraması kaçınılmaz. temsilcisi heredotos'tur. öğretici tarihin öncüsü ise tukidides'tir. oldukça doğru bir yöntemdir. kronik ise olayların kronolojisini takip eder. tarih boyu yıllıklarına rastlarız. sosyal tarih neden ve sonucu araştırır. araştırmacı ise derinlemesine inceler. ve her yönden yorum getirmeye de açıktır. öncüleri fernand brudel, mark bloch ve halil inancik'tır. türk tarih kurumu her konuda bilimsel araştırma yapmak için kurulmuştur. ve diğer bilimlerden de faydalanır. coğrafya antropoloji, arkeoloji , etnografya, kronoloji, hukuk, edebiyat, felsefe, paleografya, sosyoloji, epigrafya, filoloji, nümizmatik, istatistik, onomatoloji, heraldik, sanat tarihi, kimya gibi. bu konuda vaktinde araştırma yapmış olmaktan gurur duydum şu an. buna vesile olduğunuz için teşekkür ederim.

0

bunu kimse bilemez. anlatılanların bir coğu doğrudur. ama bir o kadarda abartıldığını düşünüyorum.