0

güneş dişli anlamına gelir asker tarafından alınacak bir yolun sembolü olarfak duruyor eğer rıune baş aşşağı ise uzun bir süre gitmesi gereken ve kayalık bir yol anlamına geklişr rune sorgunun enerjileirnin aktive eeder hava elemanında kart bir risktir soru soranın sakin ve sessiz kalması durumun da ele alınabilir