1

lale devrinin özellikleri nelerdir?

%5 fazla kazanç
1 cevap
0

lale devri, osmanlı devleti zamanında zevk ve sefanın yaşandığı savaşın geride bırakıldığı bir dönemdir. lale devri'nde laleler de çok kullanılmıştır. lale devri adını veren yahya kemal beyatlı'dır. lale devri 1718 pasarofça antlaşması ile başlamış 1730 patrona halil isyanı ile sona ermiştir.
lale devri'nin padişahı: üçüncü ahmet
lale devri'nin sadrazamı: nevşehirli ibrahim paşa
lale devri'nin şairi: nedim
lale devri'nin minyatürcüsü: levni
birçok yenilik lale devri zamanında getirilmiştir.
- ilk kez özel matbaa getirilmiştir. ibrahim müteferrika ve sait efendi tarafından matbaa getirilmiştir .
- ilk kez geçici elçilikler açılmıştır. ilk geçici elçimiz yirmi sekiz mehmet çelebi'dir.
- yalova'da kağıt fabrikası kurulmuştur.
- çuha fabrikası kurulmuştur.
- çiçek aşısı getirilmiştir.
- tulumbacılar ocağı kurulmuştur.
- doğu klasikleri çevrilmiştir.
- matbaada basılan ilk eser vankulu lügatı'dır.