0

din, dil, ırk gibi herhangi bir ayırım yapmaksızın herkesten vergi alma kuralı vergide adalet ilkesi gereğidir.
toplumdaki hiçbir sınıf, zümre, ayrıcalıklı veya dezavantajlı değildir. herkes gelirine göre devlete vergi vermekle yükümlüdür.
burada belirleyici husus kazançtır.
istisnaları ise sakatlık, iş görmezlik, şehitlik, dulluk, malüllük, yetimlik vs. gibi özel hallerdir.

1

din, dil, ırk gibi ayrım yapmaksızın herkesten vergi alma kuralı devletcilik ilkesidir.