0

kayyum arapça bir kelime olup anlamı; herşeyi korutan, tutan, daima duran, çok işler gören anlamındadır.
el-kayyum: allah'ın sıfatlarından olup; varlığı ve bekası kendi zâtından olan, zeval bulmayıp (yok olmayıp) devamlı kâim olan, herşeyi ayakta tutan, varlıklarını devam ettiren allah anlamına gelmektedir.
devlet idari yapısında ise kayyum; işlerin kesintiye uğramaması için olağan idareciler seçilene kadar (devlet-kamu farketmez) yerine devlet tarafından atanan devlet görevlisi anlamına gelmektedir.
kayyum sadece kurum ya da şirketlere değil, resmi olarak gâiblik hükmünde olan ya da ölmüş kimselerin varlıklarının (taşınır/taşınmaz mal ve emtiaları) idaresi için de kayyum atanmaktadır.

1

herhangibir kurum, kuruluş, vakıf, birlik, oda, şirket ya da tüzel kişilik işlermelerde yapılan hatalı tespitlerin düzenlenmesi ve gerekli incelemelerin yapılması amacıyla devlet tarafından yönetimin görevden alınıp, yerine geçici süreyle yeni yönetim atanıp oluşturulması işlemine kayyum atama, bu yeni yönetime de kayyum denilmektedir.

0

kayyum en kısa tanımıyla devletin atama yaptığı işletmelere denir.