0

osmanlı devleti 19 yüzyıldan sonra merkezi otoritenin kötüleşmesi padişahın yetkilerinin kısıtlanmasi ilk olarak senedi ittifak da gündeme gelmiştir. senedi ittifaka göre padişah ayaklara ayrıcalıklar tanımış onların varlığını yerini kabul etmiştir. daha sonra 1839 yılında tazminat fermanı yayımlanmış burada gayrimüslimlerin müslümanlar ile aynı haklara sahip olduğu belirtilmiş ayrıca bir çok imtiyaz da tanınmıştır. devletin dağılmasını önlemek amacıyla daha sonra ise daha sonra ıslahat fermanı yayımlanmış burada halkın etkisi artmıştır.1876 yılın da ise ilk anayasamiz olan kanuni esası kabul edilmiştir. padişahın yetkisi sınırlandırılmış kanunlar oluşturulmuştur. 2. abdülhamid tarafından onaylanmıştır. yani padişah istediği gibi vergi toplayamiyor istediği her şeyi yapamıyordu kanunlar dışına çıkamıyordu.