0

halifelik makamı osmanlı devleti bünyesine yavuz sultan selim zamanında geçti. yavuz sultan selim kısa süren padişahlığı döneminde 1516 mercidabık ve 1517 ridaniye savaşlarını kazanıp o dönemde memlükler devleti kontrolünde bulunan toprakları hakimiyeti altına alarak ve memlüklerin himayesinde bulunan halifelik makamını kendi bünyesine dahil etmiştir. osmanlı devleti'nin 9 padişahı olan yavuz sultan selim ile birlikte toplamda 28 padişah hem halifelik hem de padişahlık yapmıştır. son halife olan abdülmecid efendi, 1924 yılında halifelik kurumu'nun kaldırılması ile birlikte varolan temsil haklarını kaybetmişlerdir.

1

yavuz sultan selim ile başlayan halifelik vi mehmet zamanında son bulmuş ve 29 padişah geçmiştir.