0

osmanlı devletinde lale devri üçüncü ahmet zamanında yaşanmıştır. 1718 pasarofça antlaşmasıyla başlayıp 1730 patrona halil isyanıyla sonra zevk ve sefa dönemidir. bu dönemde osmanlı devleti batının üstünlüğünü kabul etmiştir.

1

osmanli devletinde , lâle devri iii.ahmed döneminde yaşanmıştır.