0

fatih dönemin de başka birçok gelişmeyi şöyle sıralayabiliriz:
fatih dönemin de ilk kez altın para basıldı. fatih kendi portresini ünlü italya ressam olan gentile bellini"ye yaptırdı. ayrıca sinan bey"in (gül koklayan fatih) ve şiblizade ahmet de birer portre yapmıştır.
osmanlı tarihin de portresini yaptıran ilk padişah fatih sultan mehmet olarak kabul edilir. istanbul üniversitesi"nin temeli sayılan sahn-ı seman medresesi de fatih sultan mehmet zamanın da açıldı.
fatih sultan mehmet italya"daki rönesans hareketiyle yakından ilgilenmiştir bu durumda onun bilimsel çalışmalara son derece önem verdiğini göstermektedir.
fatih sultan mehmet (2. mehmet) dünya tarihin de ilk havan topu projesini çizen alim olarak bilinmektedir. kayser-i rum unvanını da kullanan fatih sultan mehmet olmuştur. fatih sultan mehmet aynı zaman da "avni " mahlasıyla şiirler da yazmıştır. topkapı sarayı fatih sultan mehmet zamanın da inşa edildi. ayrıca 1472 yılın da topkapı sarayı"nın birinci avlusu olan yere osmanlı devleti"nin en eski köşkü olan çinili köşk inşa edildi.
1. murat dönemin de açılmış olan endurun mektebi fatih sultan mehmet zamanın da geliştirilmiştir.
fatih sultan mehmet ile birlikte padişahlar divan başkanlığını sadrazama bırakmışlardır.
sınırların genişlemesinin ardından vezir, kazasker ve defterdar sayılarında artış olmuştur.
fatih sultan mehmet zamanın da kanunname-i al-i osman( fatih kanunnamesi) hazırlandığını biliyoruz. kanunname-i al-i osman ile padişaha kardeşlerini öldürtme yetkisi verilmiştir. burdaki temel amaç ise taht kavgalarını önleyerek merkezi otoriteyi korumak amaçlanmıştır.
bu kanunname ile ayrıca müsadere( devlet tarafından bir yöneticinin mallarına el konulmasına denir).
sancak sistemi(şehzadelerin eğitimiyle ilgili sisteme denir). ve cülüs dağıtımı(tahta çıkarken dağıtılan bahşiş) yasa haline gelmiştir).

0

fatih sultan mehmet zamanın da denizler de yapılmış olan fetihler:1456 yılında cenevizlilerden imroz, taşoz, bozcaada, gökçeada,semadirek ve limmi adaları alındı. venediklilerden ise eğriboz ve midilli adaları alındı. karadeniz de bulunan ticaret yoluna tamamen hakim olmak isteyen fatih sultan mehmet , gedik ahmet paşa komutasın da ki bir donanma ile 1475 yılın da kırım ele geçirildi. bunun ardından karadeniz bir türk gölü haline getirildi. kırım hanlığı osmanlı devletine bağlandı.
karadeniz de bulunan ceneviz limanları osmanlı devletine geçti.
ipek yolunun denetimi tamamen osmanlı devletinin eline geçti. rodos kuşatıldı fakat kuşatılmasına rağmen alınamadı.
fatih sultan mehmet"in ele geçiremediği tek yer belgrat olarak bilinir , denizler de alamadığı tek ada ise rodos olarak bilinir.
ege denizi, boğazlar ve karadeniz ticareti için venediklerle 1463-1479 yılları arasında on altı yıl süren bir savaş yaşandı.osmanlı devleti"nin üstünlüğü ile sonuçlanan savaşlar sırasında venedik barış istedi. 1479 yılında yapılmış olan barışa göre ise venedikliler osmanlı devleti"nden almış olduğu yerleri geri verecek.
osmanlı devleti venedik"ten aldıkları yerleri geri verecek.
venedik her yıl osmanlı"ya 10 bin venedik altını savaş tazminatı verecektir.
ayrıca venedik"e şu imtiyazlar verilmiştir.
venedikliler istanbul"a balyos denilen devamlı elçi bulundurabilecekler.
balyoslar osmanlı sınırlarında ki venedikli halkın davalarına bakabileceklerdir.
venedik bayrağı çeken herhangi bir gemiye saldırmayacaklardır.
antlaşmanın önemi ise şöyledir.
zamanla yaygınlaşmış olduğunu biliyoruz. kapitülasyonların önünü açmıştır.
hukuki olarak ve ticari olarak ayrıcalıklar verildi.
osmanlı devleti"nde sürekli elçi bulundurma hakkını ilk kez venedik elde etti.

0

istanbul"un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları şöyledir.
türkler için dünya siyasetinin ve avrupa tarihinin önemli unsurları arasında yer alır.
bizans imparatorluğunun sona erdiğini biliyoruz. fetih sırasında ise kullanılmış olan topların güçlü surları yıkabileceği görülmüştür. ortacağ sona ermiş , yeniçağ başlamıştır. avrupalılar ilk kez istanbul "da elçilikler kurmuşlardır. derebeylik yıkılmış olup , mutlak krallıkların yıkılmaya başladığını biliyoruz. avrupa"da coğrafi keşiflerin ve rönesans"ın oluşmasını hızlandırmıştır.
fatih sultan mehmet dönemin de olan batı siyaseti ( fetihler) şöyledir.
fatih sultan mehmet istanbul"un fethinin ardından avrupa"dan gelebilecek olan tepkileri önlemek için, sınırları genişletmek , islamiyet dinini yaymak, avrupa da ki hristiyan birliğini bozmak, balkan uluslarını yönetim altına almak ve doğudan gelmiş olan türkmenlere yurt bulmak için batıya yönelik seferler yapmışlardır. bu doğrultu da 1459 yılın da belgrat dışın da tüm sırbistan, 1460 yılında mora yarımadası, 1462 yılında ise eflak, 1464 yılında ise bosna hersek , 1476 yılında ise boğdan ,1479 yılında ise arnavutluk fatih sultan mehmet tarafından fethedilmiştir.
fatih sultan mehmet zamanın da yapılmış olan anadolu siyaseti(fetihler) şöyledir.
fatih sultan mehmet batı"daki faaliyetlerin ardından anadolu"ya doğru yöneldi.
1459 yılında amasra fethedildi. 1460 yılında ise candaroğulları yıkıldı ve sinop ili alındı. ayrıca 1461 yılında trabzon ili alındı ve pontus rum devleti"ne son verildi. 1466 yılında ise karamanoğullarının bir kısım toprağı ele geçirildi. 1473 yılında yapılan otlukbeli savaşı sırasında akkayonlu hükümdarı uzun hasan mağlup edilmiş ve doğu anadolu bölgesi"nde güvenlik sağlanmış olmuştur.

0

bilmiyorum ki ablamcım neden nasıl olmasını bilmiyorum seni cok seviyorum artık yeter cekip gidiyorrum arkamdan da mal mal bakarsın yeter bence seninle cok oyalandım biytsin bu sevda başlama yine konuşmaya

0

fatih sultan mehmet (2. mehmet dönemi): fatih sultan mehmet ikinci kez tahta çıkmıştır. bu tahta çıkmasının ardından önce istanbul"u fethetmek için hazırlıklara başladı. istanbul"u fethetme hazırlık süreci 2 yıl sürmüştür.
çanakkale ve istanbul boğazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yıldırım beyazid dönemin de yapılmış olan anadolu hisarı"nın karşısına rumeli hisarı(boğazkesen) i yaptırdı. ayrıca kuzey ege"nin güvenliğini sağlayabilmek için ise çimenlik kalesi, kilitbahir kalesi ve bozcaada kalesini yaptırdı.
macar asıllı olan urban"a şahi ismi verilen güçlü ve büyük olan büyük toplarda yaptırdı.
tekerlekli kuleler yaptırdı. bizans yardımı önlemek için edirne ilin de bir ordu bulundurmuştur. fatih sultan mehmet dönemin de güçlü bir donanma oluşturuldu.
istanbul"un fethedilmesinin sebepleri şöyledir.
dini neden olarak peygamber efendimiz hz muhammed"in istanbul"un fethedileceğini söylemesi ayrıca istanbul"u fetheden ordu ve komutanları övmüş olması.
siyasi nedenlerden biri olan devletin toprak bütünlüğünü sağlamak istenmesi
siyasi nedenlerden biri olan istanbul"un jeopolitik , coğrafi konumu ve ticari merkez olması.
siyasi nedenlerden biri olan bizans"ın entrikalarına son verilmek istenmesi.
ekonomik nedenlerden biri olma özelliğine sahip olan boğazlara ve ipek yolu ticaretine hakim olunmak istenmesi.
istanbul"un fethi(29 mayıs 1453) fatih sultan mehmet hazırlıklarını tamamladı.
ardından ise 6 nisan 1453 yılında kuşatmayı başlattı. fatih sultan mehmet 21-22 nisan gecesi 72 parçalı donanmayı tophane tarafından kasımpaşa limanına yani haliç"e indirdi. istanbul gittikçe güç kaybetti ve ardından 29 mayıs 1453 yılında alındı.
kuşatma tam 53 gün sürdü ve ardından ise fethedilmiş olan şehir de halka din ve mezhep özgürlüğü tanındı. ayrıca istanbul"da gregoryen ermeni patrikhanesi kurulma durumuna izin verilmiştir. bunlarla birlikte ortodoks kilisesinin başına katolik mezhebine ve ortodoks mezhebinin birleşmesine karşı çıkmış olan biri getirildi. bunun yapılmasının sebebi ise hristiyan birliğini parçalamak olmuştur.
istanbul"un fethinin hem türk tarihi hem de dünya tarihi açısından sonuçları olmuştur.
türk tarihi açısından şöyle gelişmeler olmuştur. osmanlı devletinin iki kıta arasında bütünlüğü sağlanmıştır. boğazların egemenliği osmanlı devleti"ne geçmiştir. başkent istanbul iline taşınmıştır.osmanlı devleti"nin yıkılışına kadar istanbul başkent olarak kalmıştır. osmanlıların islam dünyasında ki saygınlığının arttığını biliyoruz. ayrıca osmanlı devleti"nde yükselme dönemi başlamıştır. osmanlı devleti imparatorluk haline gelmiştir. ticaret yollarının ipek yolu denetimi türklerin eline geçmiştir.2. mehmet "fatih"e fetheden ünvanı verilmiştir. türklerin avrupa"da ilerleyişini hızlandırmıştır.