0

cumhuriyet en genel anlamıyla toprak egemenlik sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların seçim vasıtasıyla kendi yöneticilerini seçip iş başına getirdikleri yönetim sistemidir. o yüzden cumhuriyet bir devlet yönetim biçimi olup egemenliği de tamamı ile ulusa aittir. cumhuriyet yönetiminde devletin üst düzey yöneticileri belli bir süre için seçimle iş başına gelir ve diğer ileri gelenlerinden seçimle belirlenmesi gerekir.cumhuriyet yönetiminin tam anlamıyla ulusa ait iradeyr yansıtabilmesi için belli bir yaşa gelmiş olan ulusun her ferdi olan vatandaşın seçime katılması gerekir. türkiye cumhuriyeti'nin kurucusu olan mustafa kemal atatürk, kurtuluş savaşı yıllarında itibaren aklımda hep ulus egemenliğine dayalı bir devlet kurma düşüncesiyle hareket etmiştir bu yüzden de ulusun iradesini yansıtan türkiye büyük millet meclisi'ni sürekli bir hale getirmek amacıyla saltanat kaldırılmış ve ardından da cumhuriyet yönetimi ilan edilmiştir. atatürk cumhuriyetçiliği dediğimiz bu kavramıntemel hedefi ulus egemenliğine dayalı çağdaş ve halk iradesinin yansıtıldığı demokrasidir. atatürk ilkelerinden ilk ortaya çıkan cumhuriyetçilik ilkesi,devletin yönetim biçimini belirleyip devlet yönetiminde egemenliğin engellenmesini sağlayan en önemli güvencedir. cumhuriyetçilik ilkesinin bazı temel özelliklerinden bahsedecek olursak; kuvvetler ayrılığının bulunması, seçme seçilme hakkının halka ait olması, atatürk ilkelerinin başında gelmesi, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması, temel hedefin demokrasi olması,hürriyet,eşitlik ve adaletin dayanağı olarak milli egemenliğin görülmesi bahsedilebilir.

0

atatürk'ün ilk ilkesi cumhuriyetçilik tır

0

atatürk'ün ilk ilkesi cumhuriyetçilik dir.