0

kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin uzantısıdır. bir ceza veya müeyyide varsa muhakkak kanuna veya diğer düzenleyici işlemlere dayanmasi gerekir. bir müeyyide için kanunda takdir yetkisi verilmiş olması dahi kanunilik ilkesini zadeler. bu ilke evrensel bir hukuk ilkesidir.

0

kanunsuz suç ve ceza olmaz diğer bir deyişle suçta ve cezada kanunilik ilkesi devletin cezalandırma yetkisini sınırsız ve keyfi bir biçimde kullanılmasını önleyerek bireye devlet müdahalesine karşı güvence sağlar kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi gereği hiç kimse kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz hiç kimse bir fiil için kanunda gösterilen ceza dışında bir ceza ile karşı karşıya kalamaz ilke latince olarak almanca'da kutusu anselmo feuerbach tarafından formüle edilmiştir kanun yapma yetkisi yasama organı ait bir yetiş'i olduğundan suç ve ceza içeren kuralar ancak yasama organı tarafından meydana getirilir kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin doğal bir sonucu olarak idarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza içeren kural koyma yetkisi yoktur