0

erozyonu önlemek için ağaç dikilmeli ve araziler dikine değil yatay sürülmeli

0

erezyonu önlemek için yapılması gerekenler, ülkemiz de araziler yetenek ve sınıflara göre kullanılmalıdır. çiftçiler eğitilmelidir. dağınık alanlar da değişik yerleşme ile birlikte ortaya çıkan tarla olayları engellenip, toplu köyler kurulma çalışmaları yapılabilir. ağaçlandırma yapılmalıdır. erken otlatılma önlenmelidir. doğayı ve doğal çevreyi korumamız gerekir. nadas sistemi yerine, nöbetleşe ürün ekimi yapmak daha doğru olur. mera hayvancılığı yerine ajçhır hayvancılığını yaygınlaştırmak ve meraları ıslah etmek.

0

bol bol ağaçlandırma yapılmalı.araziler boş bırakılmamalı işlenmeli.

0

ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır ülkemizde tema ve orman bakanlığı yangın sonrası veya gerekli sahalarda ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır. eğimli arazilere taraçalar yapılmalıdır. bitki örtüsü korunmalı gereksiz ağaç kesimi yapılmamalı, mera arazileri fala kullanılmamalı, tarım arazileri eğime dik sürülmeli. anızlar yakılmamalı. ürünler nöbetleşe ekilmeli. nadasa arazi bırakılmamalı. baraj göllerinin yamaçları ağaçlandırılmalıdır. orman arazileri tarım arazisi amacıyla veya yerleşime açılmak üzere kullanılmamalı. erozyon hakkında halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir.