0

toplum, aynı toprak parçası üzerinde, ortak değerler kapsamında yaşayan insan çoğunluğuna toplum denir. bir toplumun oluşması için öncelikle ortak bir alanda, bir yaşamda, bir değerde buluşması gerekmektedir. toplumu oluşturan bireydir yani bireylerdir. toplum ve birey birbirinden ayrılamaz.

0

topluluk insan çoğunluğu veya belirli bir grup anlamında