0

emevilerden sonra halifelik makamına geçen abbasi halifeleri bu makamı bağdatta kullanmak suretiyle ikamet ediyorlardı. 1258 yılında hülagü han komutasındaki moğol orduları bağdatı kuşatmış ve şehri alarak büyük bir kıyıma uğratmışlardır. abbasi halifesi ve bir çok hanedan üyesi öldürülmüş, kıyımdan kaçan haneden üyeleride mısır hakimi memlük devletine sığınmıştır. burada halifelik makamına devam etmeleri sağlanmış ve 1261 yılından itibaren mısır halifeliğin merkezi olmuştur. tabi bu konum önceleri yani emevi ve abbasiler döneminde olduğu gibi bağımsız devlet şeklinde değil, başka bir devlet himayesinde olmuş buda halifelerin fazla yetkisi olmayan , bir nevi temsili makam konumuna getirmiştir. 1512 yılında tahta çıkan osmanlı sultanı 1. selim doğu siyaseti izlemiş ve ilk olarak çaldıranda safavi güçlerini bozmuş daha sonra ise gözünü mısır ve suriye hakimi memlükler üzerine çevirmiştir. 1516 yılında mercidabık savaşı ile suriye alınmış, bir sonra ise ridaniye seferi ile mısır da alınarak memlük devleti ortadan kaldırılmıştır. mısırın ele geçirilmesiyle birlikte son abbasi soyundan gelen halifenin yetkileri alınarak, makam osmanlı hanedanına geçmiştir. böylece osmanlı hanedanından ilk halife sultan 1. selim olmuştur.

0

1.selim zamanında halifelik osmanlıya geçmiştir

1

osmanlı imparatorluğunun padişahı olan yavuz sultan selim'in çıktığı mısır seferlerinden sonra halifelik getirilmiştir.

0

halifelik osmanlı imparatorluğu na yavuz sultan selim zamanında geçmiştir.

0

halifelik osmanli devletine yavuz sultan selimin mısır seferi sonrasında geçmiştir.