0

insan ırkları ortaya çıkarken, yaşadığı iklimin coğrafyanın özelliklerini alarak çıkmıştır. ve kabul ettikleri dinlerde, ırkları belirleyen şeylerdendir. ayrıca bu konuda alimlerin, bilginlerin çalışmaları sayesinde, ırk kavramı ortaya koyulmuştur. arap dediğimiz ırklarda şekil itibariyle bile insanlar birbirine benzer. yaşadıkları coğrafyanın ikliminden kaynaklıdır bu. türklerde, aslında şekil itibariyle birbirine benzer. zenci insanlar çöl coğrafyasında yaşadığı için, eskiden beri, bu yüzden zenci oldukları söylenir. ve zenci ırkı oluşmuştur. sibirya'da kutuplara yakın olduğu için, beyaz tenli insanlar vardır. orta asya'da esmerimsi insanlar yaşar. günümüz türkiye'sinde olduğu gibi. bu şekilde irklar coğrafyalara göre ortaya çıkmıştır. ve araştırınca alimler tarafından bu şekilde yazıldığını düşünüyorum.