Kullanıcı Sözleşmesi


Kullanım koşullarının kabulü : Bu Web Sitesine girerek ve kullanarak aşağıdaki Kullanım Koşullarına, burada bulunan her türlü koşul ve gerekliliğe veya bu Web Sitesinde gündeme getirilen her türlü koşula uymayı taahhüt ediyorsunuz. Bu türden her türlü koşulun tarafınızdan kabul edildiği varsayılacaktır. Tüm kullanım koşullarına uymayı reddediyorsanız bu Web Sitesini kullanmamalısınız.

Bu Web Sitesinin içeriğinin belirli bölümlerine (aşağıda tarif edildiği üzere) veya bu Web Sitesinde gerçekleştirilen belirli işlemlere getirilen ek koşulları reddediyorsanız, Web Sitesinin bu içerikleri bulunduran veya bu tip işlemlerin gerçekleştirilebileceği bölümlerini veya bu tip içeriği ve bu işlemleri kullanmamalısınız.

Kullanım sorumani.com tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilirler. Kullanım koşullarındaki değişiklikler bu Web Sitesine konulmalarından itibaren geçerlidirler. Lütfen bu Web Sitesini yöneten tüm kullanım koşullarından haberdar olmak için düzenli olarak kullanım koşullarını kontrol ediniz. sorumani.com’nin diğer Web Sitelerinde o siteler için geçerli olan farklı kullanım kuralları bulunabilir. Ayrıca bu Web Sitesinde veya bu Web Sitesinde gerçekleştirilen işlemler aracılığıyla ulaşılabilecek olan belirli içerik, ürün, malzeme, hizmet ve bilgiler için geçerli olan farklı kullanım koşulları olabilir. Bu tip belirli koşullar bu kullanım koşullarına bir ek oluşturabilirler veya bu kullanım koşullarıyla çeliştikleri yerlerde ve yalnızca o yerlerde bu kullanım koşullarına öncelik kazanırlar.

sorumani.com Web Sitesinin içeriğinde veya bu içeriğe referans veren konularda veya Web Sitesinin formatında herhangi bir zaman, duyuruda bulunmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. sorumani.com herhangi bir nedenle ve tamamen kendi kararıyla bu Web Sitesine erişimi kaldırma veya kısıtlama hakkını saklı tutar.

İçerikteki telif hakkı ve tüm diğer öncelik hakları (yazılım ses, görüntü, metin, ve fotoğrafları içermek ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumani.com şirketlerinde veya lisansçılarındadır. İçerikte açıkça verilmemiş olan tüm haklar saklıdır. Aksi belirtilmediği taktirde bu Web Sitesinin içeriği sadece kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirilmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. İçeriğin başka bir kullanımı, herhangi bir sınırlama getirmeden dağıtım, çoğaltma, değiştirme, sergileme ve iletme de dahil olmak üzere sorumani.com’nin yazılı izni alınmadan gerçekleştirilemez. Tüm çoğaltmalarda telif ve diğer öncelik hakları gözetileceklerdir.

Kanunların uygulanması prensipleri dikkate alınmaksızın, bu kullanım koşulları Türk Hukukuna tabi olacak ve yorumlanacaktır. Bu kullanım koşullarına veya Web sitesine ilişkin veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir talep veya hukuki sorun halinde münhasıran Türk Mahkemelerinin yargılama yetkisine sahip olduğunu, sorumani.com’nin giriştiği veya konu ettiği hukuki işlemlere uygulanması koşuluyla kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu Web Sitesinden doğrudan veya dolaylı olarak edinilen kişisel bilgiler sadece sorumani.com Gizlilik Politikasına uyumlu olarak kullanılabilirler.

Herhangi bir soru veya şikayetiniz olursa lütfen bu Web Sitesinin altında bulunan “iletişim” butonuna tıklayıp bize bildiriniz.

sorumani.com internet sitesini kullanmadan veya üye olmadan önce bu kullanıcı sözleşmesi ve kullanım koşullarını özenle okuyunuz. sorumani.com'a üye olarak aşağıda yer alan tüm maddeleri kabul etmiş sayılırsınız. Eğer aşağıda yer alan tüm maddelerin her birini tek tek kabul etmiyorsanız, lütfen sorumani.com'u kullanmayınız ve kayıt olmayınız.

Eğer kayıt olmayı tercih ederseniz, Sorumani nasıl kullanılır sayfasını da incelemenizi öneririz.

İşbu Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır); sorumani.com alan adında yayın yapan internet sitesi ve yöneticileri (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) ile aşağıda tanımları yapılan Üye ve Ziyaretçi arasındaki hukuki hükümleri belirler.

Tanımlar

 • Sorumani veya Site: sorumani.com alan adında yayın yapan internet sitesi.
 • Üye: Sorumani'ye kayıt olan kullanıcı.
 • Ziyaretçi: Sorumani'a kayıtlı ya da kayıt olmadan ziyaret eden kullanıcı.

Hükümler

Hukuki sorumluluk

 1. Sitede yer alan içerikler Üyeler tarafından sağlanır. Bu nedenle Sitede yer alan içerikler nedeniyle direkt olarak Siteye karşı dava açılamaz.
 2. Sitede yer alan içeriklerin hukuki sorumluluğu içeriği sağlayan Üyeye aittir.
 3. Sitede yer alan ve Üye tarafından sağlanan bir içerik nedeniyle Siteden hiçbir maddi ve manevi tazminat talep edilemez.
 4. Sitede yer alan içeriklerden rahatsız olan kişi, kurum ya da kuruluşlar, Site ile iletişime geçerek içeriğin kaldırılmasını talep edebilir. Talebi olumlu ya da olumsuz değerlendirme yetkisi Sitenin takdirindedir.
 5. Sitede yer alan içeriklerden rahatsız olan kişi, kurum ya da kuruluşlar, hukuki yollara başvurmak isterlerse, muhatap olarak Üyeyi göstermek zorundadır. Site, içerikler nedeniyle rahatsız olanlara karşı direkt olarak hukuki sorumluluk sahibi değildir.
 6. Yasal mercilerden gelecek talepler doğrultusunda, rahatsız olunan içerikler kaldırılır.
 7. Yasal mercilerden gelecek talepler doğrultusunda, rahatsız olunan içeriği sağlayan Üyenin bilgileri yasal mercilere sunulur.
 8. Yasal mercilerden Siteye yazılı olarak ulaşmayan durumlarda; hiçbir Üye verisi, içerikten rahatsız olanlarla paylaşılmaz.
 9. Site, 5651 sayılı Kanun kapsamında Yer Sağlayıcısı sıfatına sahiptir.
 10. Üyeler arası anlaşmazlıklardan Site sorumlu değildir.

Üyelerin sorumlulukları

 1. 16 yaşından küçükler Siteye üye olamazlar.
 2. Üyeler, şifrelerinin güvenliğinden sorumludur. Bu nedenle Site tarafından verilen şifreyi değiştirmek ve kolay tahmin edilemeyecek şifre kullanmakla yükümlüdürler.
 3. Üye, üyelik hesabını başka bir şahsa satamaz, kiralayamaz ve devredemez.
 4. Üye, Sitede yer alan içeriklerden sorumludur. Hukuki bir bildirim durumunda Site, üye ilgili bilgileri yetkili mercilerle paylaşabilir.
 5. Üye, Sitede yer alan içeriklerinden sorumlu olması nedeniyle, hesabını özenle korumaya ve diğer kişilerle paylaşmamaya özen göstermelidir.
 6. Üye, kasıtlı olarak Sitede yer alan sorulara yanlış ya da yanıltıcı bilgi veremez.
 7. Üye, içeriklerinde özgün olmayan ve diğer sitelerden kopyala yapıştır ile edinilmiş içerik paylaşamaz.
 8. Üye, Siteye girdiği içeriklerde ve diğer Üyelerle mesajlaşmalarında, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uymakla yükümlüdür.
 9. Site, Üyenin girdiği içerikler nedeniyle herhangi bir ceza alırsa, bu cezayı Üyeye rücu edebilir.
 10. Üye, Sitedeki seviyesini ya da kazancını artırmak amacıyla herhangi bir hileli yönteme başvuramaz. Hile yaptığı tespit edilen Üyenin üyeliği sonlandırılır ve bu durumda Üye hiçbir hak iddia edemez.
 11. Siteden ödeme alan Üyeler, doğabilecek vergilerden kendileri sorumludur.
 12. Üyelerin ödeme alabilmesi için, ödeme bilgilerini doldurmaları gerekir. Ödeme bilgisi eksik olan Üye ödeme alamaz.
 13. Üye kullanıcı adları değiştirilemez. Bu nedenle Üyeler, kullanıcı adı belirlerken dikkatli davranmakla sorumludur.
 14. Üye, zararlı yazılım ve içerik barındıran diğer sitelere bağlantı (link) veremez. Aksi takdirde doğacak zararlardan Üye sorumludur.

Üyelik ile ilgili hükümler

 1. Yeni üye kabul etme yetkisi Site takdirindedir.
 2. Site, hiçbir gerekçe göstermeden yeni Üye alımını durdurabilir.
 3. Site, hiçbir gerekçe göstermeden bir Üyenin üyeliğine son verebilir.
 4. Site, hiçbir gerekçe göstermeden bir Üyenin üyeliğini belirli ya da belirsiz bir süre askıya alabilir.
 5. Site, hiçbir gerekçe göstermeden bir Üyenin üyeliğini silebilir.
 6. Üyeliğine son verilen, askıya alınan ya da silinen Üye, Siteye karşı hiçbir hak iddia edemez.

Sitenin yetkileri

 1. Site, hiçbir gerekçe göstermeden Üyeye ait içerikleri silebilir.
 2. Kasıtlı girilen yanlış ya da yanıltıcı bilgi, içerik silinme sebebidir.
 3. Site, hiçbir gerekçe göstermeden Üyenin üyeliğine son verebilir, silebilir veya askıya alabilir. Bu durumlarda, Üyenin içeriklerini Sitede tutma ya da Siteden kaldırma yetkisi Siteye aittir. Üye, içeriklerinin kaldırılmasını ya da kaldırılmamasını talep etse dahi takdir yetkisi Sitededir.
 4. Site, Üyenin hileli davranış sergilediğini tespit ederse, Üyeliğini silebilir. Bu durumda Üye hiçbir maddi ve manevi hak iddia edemez.
 5. Site, Üyenin Siteye sağladığı kişisel bilgileri, yasal bir talep olması durumunda hukuki mercilerle paylaşabilir.
 6. Site, hiçbir gerekçe göstermeden Üyeye ödeme yapmayı durdurabilir.
 7. Site, Üyelerin kazançlarında güncelleme yapabilir. Üye kazançlarında eksiltme ya da artırma yetkisi Sitededir.
 8. Hileli davranışta bulunan Üyeler ödeme alamazlar.
 9. Site, Üyelere ödeme yaparken, banka transfer masraflarını Üyelerin kazançlarından düşebilir.
 10. Site, reklam gelirini herhangi bir nedenle reklamverenden tahsil edemez ise, tahsil edilemeyen tutarı Üyenin kazancına negatif bakiye olarak yansıtabilir.
 11. Site, üyeler tarafından sağlanan bilgileri işleyebilir ve kullanabilir.
 12. Site, Üyelerin eposta adreslerine tanıtıcı ya da bilgilendirici eposta gönderebilir.
 13. Siteye girilen içerikler, Site tarafından ticari olarak kullanılabilir. Bu durumda Üye hiçbir hak iddia edemez. Ancak, Üyenin içerikleri gelir getirici bir nedenle kullanıldığı takdirde, Site, isterse ilgili geliri Üye ile paylaşabilir.

Sitenin sorumlulukları

 1. Site, reklam gelirlerinin bir kısmını Üyelerle paylaşır.
 2. Site, bu Sözleşme kapsamındaki tüm maddelere uyan Üyelere, kazancı 25 TL'ye ulaştığında ödeme yapar.

Kazançlar ve ödemeler

 1. Sorumani üyeleri, soru sorarak, sorulara cevap vererek ve site içerisindeki yarışmalardan para kazanırlar
 2. Üyeler, kazandıkları parayı banka hesaplarına çekebilirler. Üye ol.
 3. Üyeler, Sitede içerik üreterek gelir elde ederler. Bu içerik türleri arasında; soru sormak, sorulara cevap vermek, soruları ve cevapları oylamak, sorulan sorulara özgün cevaplar vermek ve Sitenin belirlediği diğer aktiviteler yer alır.
 4. Ödemeler, Üyeye banka transferi ile yapılır. Site, isterse farklı ödeme yöntemleri belirleyebilir.
 5. Kullanıcının kazançları anlık olarak hesaplanır ve kullanıcıya özel hesap ekranında kullanıcı kazançları görünürdür.
 6. Site, kendinden kaynaklamayan sorunlar nedeniyle ödemeleri askıya alabilir.
 7. Site, ödeme süresini artırma ya da azaltma yetkisine sahiptir.
 8. Kazancı 25 TL'ye ulaşan ya da aşan Üyelerin ödemeleri, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından 3 iş günü içerisinde kullanıcının sitede belirtmiş olduğu banka hesabına aktarılır.
 9. Kazancı 25 TL'nin altında olan Üyelerin kazançları 25 TL'ye ulaşıncaya kadar bekletilir
 10. Sorumani üyeliği ve kullanımı ücretsizdir. Sorumani, üyelerden kesinlikle para talep etmez.
 11. Buradan hemen üye olabilirsiniz. Hakkında

Lisans

 1. Sitede yer alan içeriklerin Lisansı Siteye aittir.
 2. Sitede yer alan içeriklerin diğer yazılı, görsel ya da internet ortamında ticari olmayacak şekilde paylaşılması durumunda, içeriğin alındığı sayfaya bağlantı (link) verilmesi ve ilgili Üyeye atıf yapılması zorunludur.
 3. Sitede yer alan içerikler ticari olarak Sitenin izni olmadan kullanılamaz.
 4. Sitede yer alan içeriklerin ticari olmayan amaçlarla kullanılması durumunda, Adil Kullanım İlkesine riayet gösterilmelidir. Aksi takdirde, Site, maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Çerezler

 1. Site, Ziyaretçileri ve Üyeleri tanımak amacıyla Cookie olarak adlandırılan çerezler kullanır.
 2. Çerezler, Site deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.
 3. Çerez politikası detayları için şu adresi ziyaret ediniz. Çerez Politikası

Gizlilik politikası

 1. Üye bilgilerini paylaşmak, hukuki mercilerden talep edilmedikçe Site yetkisi ve takdirindedir.
 2. Site, üye bilgilerini saklayabilir ve işleyebilir.
 3. Sitemize üye olduğunuzda, bilgilerinizin korunması ve güvenli şekilde saklanması için büyük özen gösteririz.
 4. Site, sadece 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kanuna uygun olarak kişisel verileri toplar, saklar ve işler.
 5. Site, sadece siteye sunduğunuz verileri güvenli şekilde saklar. Verilerinizin kontrolü sizin elinizdedir.
 6. Site, üye bilgilerini, kişisel verilere yer vermeden, istatistiksel olarak kullanabilir ve yayınlayabilir.
 7. Siteye üye olanların IP adresini alır ve saklarız. Bunu, Sitemizin ve sizin güvenliğiniz açısından yaparız.
 8. Site, kullanıcıların konum bilgilerini almaz ve saklamaz.
 9. Sitede verilen ve diğer web sitelerine erişim için kullanılan linklerin güvenlik ve gizliliği Sitemizin sorumluluğunda değildir.
 10. Üyelerin ve Ziyaretçilerin IP adresleri, Site tarafından saklanabilir ve işlenebilir.

İletişim

 1. Site ile, [email protected] e-posta adresi aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.