0

- iskitler: ilk türk topluluğudur.
- asya hun devleti: ilk türk devletidir.
- köktürk devleti: türk adıyla kurulan ilk türk devletidir.
- uygurlar: yerleşik hayata geçen ilk türk devletidir.
- ikinci köktürk (kutluk) devleti: orhun yazıtları bu devlete aittir. ilk yazılı eserler.
- kırgızlar
- peçenekler
- karluklar
- kimekler
- kıpçaklar
- macarlar
- bulgarlar
- sibirler
- başkırtlar
- gagavuzlar
- oğuzlar
- türgişler
- hazarlar
- büyük selçuklu devleti
- anadolu selçuklu devleti
- karahanlılar
- gazleliler
- memlükler
- ihşidiler
- eyyübiler
- tolunoğulları
- delhi türk sultanlığı
- büyük hun devleti
- osmanlı devleti
- türkiye cumhuriyeti