1

üç nokta ile; hakiki aşk dediğimiz duygu, her an o'nunla olabilme duygusudur. her an görmesek de o'nun bizi gördüğünün farkında olma duygusudur, yani "ihsan" duygusunun şuurunda olmaktır. ve ona göre hareket etmektir. büyükler ne güzel demiş, " el karda, gönül yar'da" diye... cenab-ı mevla'nın rızası için gönlümüzde büyüttüğümüz ve aşık olunası yegane varlık halık-ı zü'l-celal hazretlerine duyulan nihayetsiz sevginin adıdır, aşk... aşk, o'na iltica etmek, o'nunla buluşmak, o'nunla olmak degil de nedir ? nitekim aşk, "kuru kuruya seviyorum!" demek değildir. "nedir o halde?" diye sorulsa, o'na giden yolların hepsidir, belki de en güzel cevap şöyle olmalıdır: kelime-i şehadettir aşk, ki şahitlik etmektir, rabbin birliğine ve ilahlığına; sonra rasul-i kibriya efendimizin o'nun kulu ve elçisi olduğuna... ahde vefadır aşk; hiçlikten çekip çıkaran, sana ruh ve nefes bahşedene hayran olmaktır... elest bezminde verdiğin söze sadık kalmaktır. ezandır aşk; dinleyeni mest eyleyen, huzurla dolmaya çağıran... yar ile beraber olmaya davet eden...