1

ikisi de melektir ama görevleri farklıdır. cebrail, peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir. azrail ise, canlıların ruhunu almakla görevlidir.

0

dört büyük melek vardır. bunlar; azrail, cebrail, mikail, israfil dir. bunlardan azrail vakti tamam olanların allah'ında izniyle canlarını almakla görevlidir. cebrail ise allah tarafından peygamberlere vahiy ulaştırmakla görevlidir.

0

azrail rabbimizin emri altında insanların canını almak ile görevli bir melektir.
cebralil ise rabbimizden aldıgı seyleri peygamberlerimize iletmek ile görevli olan melektir.
her ne kadar ölüm sırasında azrail geldiği söylensede her ölümde azrail olarak görünmez bir meslektir.

0

azrail meleği, allah'ın emriyle insanların canını alan melek.
cebrail meleği, allah'tan peygamber efendimize haber getiren melek.