0
0

sanat, ruhumuzda yer alan düşünceleri, içselleştirdiğimiz öğretileri farklı araçları kullanarak bir edebi davranış ile somut hale getirmektir. sanat türleri farklı ana kollara ayrılmıştır. görsel sanatlar, işitsel sanatlar, edebi sanatlar, fonetik sanatlar olmak üzere farklı türler vardır. bunlardan görsel sanatlar içinde resim ana unsuru oluşturmaktadır. işitsel sanatların olöazsa olmazı ise müziktir.