0

doğal destan dilden dile aktarılır,sözlüdür ve yazarı belli değildir. yapay destan ise yazarı bellidir ve sözlü olmakla birlikte yazıya geçirilir.

0

doğal destanın yazarı bilinmez. yani anonimdir. halk arasında kulaktan kulağa yayılarak devam etmiştir. örneğin; türeyiş,bozkurt,manas,kırgız. gibi destanlar. yapay destan ise yazarının belli olduğu destanlar. keşanlı ali destanı buna örnektir.

0

doğat destan anonimdir, yapma destanın yazarı bellidir.doğal destanda anlatıcının duyguları yoktur, yapma destana şairin duyguları da katılır.doğal destana halkın katkısı vardır, yapma destan sadece bir şair tarafından yazılır. doğal destanların oluşum aşamaları vardır ve uzun sürede oluşur, yapma destan doğrudan şair tarafından yazıya geçirilir. doğal destanlar yazıya geçirilmeyebilir, yapma destanlar mutlaka yazıya geçirilir.

0

doğal destan yakın zamanda yapay destan geçmiş zamanda yazılmıştır